Genel Bilgiler

muuad-tr-logo_1580799832.png (299 KB)

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 16.01.1986’da Prof. Dr. Atıf Akdaş’ın göreve başlamasıyla kurulmuştur. İstanbul Altunizade semtinde bulunan üniversite hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır. İlk akademik kadro yapılanması olarak; Yrd. Doç. Dr. Ferruh Şimşek 10.02.1986’da, Yrd. Doç. Dr. Yalçın İlker 15.01.1988 tarihinde göreve başlamışlardır. Şubat 1986’da ise Dr. Deniz Ersev ilk tıpta uzmanlık öğrencisi olarak eğitimine başlamıştır.

 

Kuruluş tarihindeki yatak sayısı beş olan kliniğimiz, yirmidört yıl boyunca aynı binada hizmet vermiştir. Bu dönemin sonunda toplam oniki yatak kapasitesine sahip kendine ait bir yataklı tedavi ünitesi; bir genel üroloji polikliniği; onkoloji, çocuk ürolojisi ve işlevsel üroloji olmak toplam üç yan dal polikliniği; bir vücut dışı şok dalga tedavisi ünitesi; bir ürodinamik test ünitesi ve araştırma laboratuvarı yapında bulunmaktaydı. Haftada üç gün operasyon gerçekleştirilen tam teçhizatlı bir ameliyat salonu ile üroonkoloji, çocuk ürolojisi, taş hastalıkları cerrahisi, işlevsel üroloji, androloji, rekonstrüktif üroloji, genel üroloji alanlarının her birinde literatürde tanımlanmış tüm cerrahi tekniklerin yanı sıra renal transplantasyon operasyonları da başarı ile uygulanmıştır. Sayın Ergun Özalp’ in cömert yardımları ile kurulan “Ergun Özalp Üroloji Araştırma Laboratuvarı” birçok temel ve klinik bilim çalışmasında faal olarak kullanılmıştır. Döneminde üroloji anabilim dalları içerisinde ülkemizdeki tek örnek olan laboratuvarımızda özellikle ürolojik kanserler üzerine moleküler biyoloji çalışmaları ve cinsel işlev bozukluklarının temellerinin araştırıldığı nörofarmakolojik ve histomorfolojik araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

 

Kliniğimizde ilk ürodinamik çalışmalar 1986 yılında DANTEC marka ürodinami cihazı ile, ilk taş kırma tedavisi 1990’da MFL 5000 Dornier SWL cihazı ile başlamıştır. Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Türkiye'de SWL ile taş tedavisinde Türkiye'de öncü kliniklerden birisi olmuştur. Avrupa Üroloji camiasında önemli bir yeri olan “European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)” çerçevesinde gerçekleştirilen birçok onkoloji araştırmasında kliniğimiz aktif olarak görev almıştır.

 

Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin 2010 yılında Pendik’te İl Özel İdaresi’nin hastane binasına taşınması ile kliniğimiz 2010 yılının kasım ayından itibaren yeni yerleşkesi olan Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.

 

Kliniğimizin 2020 yılı itibariyle altıyüzdoksan yataklı hastanemizde onsekiz yatak kapasitesine sahip Üroloji Servisi; genel üroloji polikliniğinin yanı sıra üroonkoloji, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji, taş hastalıkları ve endoüroloji, androloji konularında ayrı ayrı yan dal poliklinik hizmeti verilen toplam beş polikliniği, ELMED Multimed ED marka elektromanyetik litotriptör bulunan bir vücut dışı şok dalga tedavisi ünitesi, üç adet ürodinami cihazı ve iki adet üroflovmetri cihazı ile hizmet veren gelişmiş bir ürodinamik test ünitesi, bir lokal cerrahi ve endoskopi ünitesi bulunmaktadır. Kliniğimizde güncel ürolojik cerrahi standartlarının izin verdiği açık, laparoskopik ve endoskopik tüm ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik üroonkolojik cerrahi, laparoskopik anti-inkontinans cerrahileri, laparoskopik çocuk ürolojisi cerrahileri, üst üriner sistem endoskopileri, endoskopik kombine taş cerrahileri, lazer prostat cerrahileri (HoLEP), TESE gibi üst düzey deneyim ve beceri gerektiren tüm cerrahiler başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Ayrıca kliniğimiz, tüm klinik ve öğretim kadrolarıyla ve üst düzey bilimsel kaliteye sahip çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası kongrelerde yer almakta, ayrıca çok merkezli de dahil olmak üzere birçok bilimsel araştırmada hem yönetici hem katılımcı olarak rol almakta ve bu çalışmalar sonucunda birçok ulusal ve uluslararası makale yayınlanmaktadır.

 

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, 2020 yılında Avrupa Üroloji Kurulu "European Board of Urology(EBU)" tarafından Asistan Eğitim Programı (EBU Certification of the Residency Training Programme in Urology) sertifikası almaya hak kazanarak Avrupa Kurul Sertifikalı Merkezler (EBU-Certified  Center) arasında yerini almıştır.

 

Kliniğimizde, Çocuk Ürolojisi ve Androloji Bilim Dalları mevcut olup Prof. Dr. Selçuk Yücel Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı; Prof. Dr. H. Kamil Çam Androloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Çocuk Ürolojisi yan dal eğitimi resmi olarak 2014’ de kliniğimizde verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimi 2017 yılında tamamlayan Dr. Çağrı Akın Şekerci, kliniğimizden Çocuk Ürolojisi Uzmanı ünvanını alan ilk uzman olmuştur.

 

 Aramızdan Ayrılanlar:

Prof. Dr. Ferruh Şimşek (2019)

 

Eski Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Atıf Akdaş: 1986-2012, Anabilim Dalı Başkanı: 1986-2001

Prof. Dr. Ferruh Şimşek: 1986-2019, Anabilim Dalı Başkanı: 2001-2019

Prof. Dr. Yalçın İlker: 1988-2011

Prof. Dr. Levent Türkeri: 1991-2014

Prof. Dr. Cem Akbal: 2006-2017

Doç. Dr. Cevdet Kaya: 2014-2020

Doç. Dr. İlker Tinay: 2011-2021

 

Üroloji Anabilim Dalı Akademik Kadrosu:

Prof. Dr. Tufan Tarcan

Prof. Dr. H. Kamil Çam (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. A. Rahmi Onur

Prof. Dr. Selçuk Yücel

Doç. Dr. Yılören Tanıdır

Doç. Dr. Çağrı Akın Şekerci

Doç. Dr. Tarık Emre Şener

 

Üroloji Kliniği T.C. Sağlık Bakanlığı Uzman Kadrosu:

 

Uzm. Dr. Bahadır Şahin

Uzm. Dr. Ahmet Özgür Güçtaş

Uzm. Dr. Murat Kars

 

 Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri:

Dr. Günal Özgür

Dr. Sertaç Saraçoğlu

Dr. Fevzi Batuhan Topbaş

Dr. Umut Kütükoğlu

Dr. Doğancan Dörücü

Dr. Mehmet Çetin

Dr. Erdem Bülent

Dr. Türker Altuntaş

Dr. Muhammed Yasir Sahak

Dr. Yunus Emre Genç

Dr. Emin İmanlı

Dr. Faruk Arslan

Dr. Ceyhun Özdemiroğlu

Dr. Kader Doğan

 

Anabilim Dalımızdan “Üroloji Uzmanı” Ünvanı Alanlar:

Dr. Deniz Ersev (1991)

Dr. Levent Türkeri (1991)

Dr. Özdal Dillioğlugil (1993)

Dr. Yusuf Alican (1993)

Dr. Mustafa Erton (1995)

Dr. İlter Alkan (1995)

Dr. Tufan Tarcan (1996)

Dr. İbrahim Çevik (1996)

Dr. Bülent Erkurt (1997)

Dr. Hakan Özveri (1997)

Dr. H. Kamil Çam (1998)

Dr. Fatih Atuğ (1998)

Dr. Atilla Ertuğrul (1999)

Dr. Bora Özveren (1999)

Dr. Asıf Yıldırım (2000)

Dr. Selçuk Yücel (2000)

Dr. Orkunt Ayaz (2001)

Dr. Cevdet Kaya (2001)

Dr. İlker Özdemir (2002)

Dr. Arman Özdemir (2002)

Dr. Aslan Demir (2004)

Dr. Abdurrahman Özgür (2004)

Dr. F. Fatih Önol (2005)

Dr. Cenk Yazıcı (2006)

Dr. Yusuf Temiz (2006)

Dr. Yılören Tanıdır (2007)

Dr. Polat Türker (2007)

Dr. İlker Tinay (2008)

Dr. Hüseyin Tavukçu (2009)

Dr. Abdülkadir Gümrah (2010)

Dr. Özay Özgür (2010)

Dr. Mahir Özgen (2010)

Dr. Çağrı Akın Şekerci (2011)

Dr. Naşide Mangır (2011)

Dr. H. Murat Akgül (2014)

Dr. Tuncay Top (2015)

Dr. Ahmet Keleş (2015)

Dr. Ahmet Şahan (2015)

Dr. T. Emre Şener (2016)

Dr. Ferhat Talibzade (2016)

Dr. Bahadır Şahin (2016)

Dr. M. Kazım Asutay (2017)

Dr. Asgar Garayev (2017)

Dr. Muhammed Sulukaya (2017)

Dr. Elnur Allahverdiyev (2018)

Dr. Onur Can Özkan (2022)

 

 

Profesör Ünvanı Alanlar:

Prof. Dr. Levent Türkeri

Prof. Dr. Özdal Dillioğlugil

Prof. Dr. Tufan Tarcan

Prof. Dr. İbrahim Çevik

Prof. Dr. H. Kamil Çam

Prof. Dr. Fatih Atuğ

Prof. Dr. Asıf Yıldırım

Prof. Dr. Selçuk Yücel

 

Doçent Ünvanı Alanlar:

Doç. Dr. Deniz Ersev

Doç. Dr. İlter Alkan

Doç. Dr. Bülent Erkurt

Doç. Dr. Hakan Özveri

Doç. Dr. Bora Özveren

Doç. Dr. Cevdet Kaya

Doç. Dr. Aslan Demir

Doç. Dr. F. Fatih Önol

Doç. Dr. Cenk Yazıcı

Doç. Dr. Yılören Tanıdır

Doç. Dr. Polat Türker

Doç. Dr. İlker Tinay

Doç. Dr. Hüseyin Tavukçu

Doç. Dr. Çağrı Akın Şekerci

Doç. Dr. Naşide Mangır

Doç. Dr. Tuncay Toprak

Doç. Dr. Ahmet Şahan

Doç. Dr. Tarık Emre Şener

 

Anabilim Dalımızdan  “Çocuk Ürolojisi Uzmanı” Ünvanı Alanlar:

Dr. Çağrı Akın Şekerci (2017)

Dr. Raziye Ergün (2017)

 

İletişim:

 

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Posta Adresi:

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, 4. Kat. Fevzi Çakmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Üst Kaynarca, Pendik, İstanbul 34899

 

 

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı E-posta Adresi:

uroloji@marmara.edu.tr

urology@marmara.edu.tr

 

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Twitter Hesabı:

@MarmaraUroloji

 

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Youtube Kanalı:

https://www.youtube.com/channel/UCwFvGQgwH0wU1rlEObPF_hA

 


Bu sayfa Üroloji Anabilim Dalı tarafından en son 07.03.2022 22:06:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM